Tag: reduta Ordona

Inne Wydarzenia

Reduta Ordona: archeologowie dokonali odkrycia

Reduta Ordona: ok. 2,6 tys. zabytków z okresu powstania listopadowego zostało odnalezionych w Reducie Ordona. Archeologowie odkryli między innymi szczątki stu kilkudziesięciu żołnierzy. „Reduta Ordona” to potoczna nazwa dla Reduty nr 54, czyli dzieła fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z roku 1831. Początkowo uważano, że Reduta znajdowała się na terenie […]

Inne Wydarzenia

Apel przeciwko planom unicestwienia reduty Ordona

Warszawa, 18 marca 2015 roku Do władz Rzeczypospolitej Polskiej APEL PRZECIWKO PLANOM UNICESTWIENIA REDUTY ORDONA My, obywatele Polski, stanowczo protestujemy przeciwko planom zniszczenia Reduty Ordona. Apelujemy o przyłączenie się do naszego protestu przez podpisanie petycji. Każdy głos przysłuży się sprawie ochrony bohatersko bronionego szańca upamiętnionego wierszem Adama Mickiewicza, świadka historii. […]

Inne Slider Wydarzenia

Powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona

Powstał Komitet Zachowania Reduty Ordona, którego celem jest nie tylko upamiętnienie Reduty Ordona jako takiej, ale także zachowanie jej jako wyjątkowej rzadkości zabytku archeologicznego, miejsca pamięci i nekropolii wojennej, gdzie pomimo badań archeologicznych z 2013 r. i wydobycia wówczas części szczątków polskich i rosyjskich żołnierzy, dalej bez wątpienia znajduje się znaczna ilość grobów […]