Reduta Ordona: archeologowie dokonali odkrycia

Reduta Ordona: ok. 2,6 tys. zabytków z okresu powstania listopadowego zostało odnalezionych w Reducie Ordona. Archeologowie odkryli między innymi szczątki stu kilkudziesięciu żołnierzy.

„Reduta Ordona” to potoczna nazwa dla Reduty nr 54, czyli dzieła fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z roku 1831. Początkowo uważano, że Reduta znajdowała się na terenie warszawskiej Woli, jednakże badania z 2010 roku potwierdziły jej umiejscowienie na obszarze Ochoty przy ul. Na Bateryjce.
Wojciech Borkowski, wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, podczas konferencji poświęconej odkryciom na terenie reduty stwierdził, iż w czasie prac wykopaliskowych przebadano trzydzieści kilka arów terenu i dzięki temu odnaleziono ok. 2,6 tys. różnych zabytków. Natomiast do najważniejszych znalezisk związanych z ową fortyfikacją należą między innymi „wilcze doły”, fosa, podstawa wału obronnego, ale również monety z tamtego okresu. czy nawet pełne wyposażenie wojskowe.
Dzięki dokładnym badaniom i poczynionym pracom posiadamy aktualnie właściwie pełną wiedzę na temat umundurowania, jak i wyposażenia obu stron konfliktu. Polacy podczas walki używali przestarzałej i nieregulaminowej broni. Na miejscu znaleziono na przykład szablę, która powstała kilkadziesiąt lat wcześniej. Borkowski z drugiej strony zwrócił uwagę na znalezione podczas wykopalisk karabiny, które posiadały najnowszy wówczas wzór, co stanowi przykład wyższości niektórych elementów uzbrojenia strony polskiej nad rosyjską.

Wydarzenia powstania listopadowego opisywał w jednym ze swych utworów Adam Mickiewicz, jednakże należy zaznaczyć, że obroną reduty dowodził Ignacy Dobrzelewski a nie jak to opisywał nasz wieszcz narodowy, Julian Konstanty Ordon.  Mickiewicz jednak miał rację co do ilości dział broniących fortyfikacji, gdyż było ich dokładnie 6. Jeżeli chodzi o samą obronę Reduty Ordona, to trwała ona najprawdopodobniej ok. 2 godzin, a jej szybki upadek był spowodowany przede wszystkim tym, że w chwili szturmu posiadała jedynie 1/3 przewidzianej do obrony obsady.

16 listopada 2015 roku Reduta Ordona decyzją Konserwatora Zabytków Województwa Mazowieckiego została wpisana na listę zabytków nieruchomych. A aktualnie „Komitet Zachowania Reduty Ordona” zamierza wystąpić do Ministerstwa Kultury oraz Miasta Warszawa o wykupienie terenu reduty z rąk prywatnych właścicieli, aby stworzyć w tym miejscu przestrzeń publiczną upamiętniającą bohaterską obronę z roku 1831.

Źródło:  naukawpolsce.pap.pl

Fot: Wikimedia Commons

Marcin Majchrzak

One Comment

  1. Julian Ordon

    Zdjęcie jest trochę błędne, bo przedstawia miejsce, o którym za komuny sądzono, że było miejscem walk o redutę 54 – to jest teren dzisiejszego skrzyżowania ulic Mszczonowskiej i Włochowskiej. W rzeczywistości, walki miały miejsce w rejonie dzisiejszej ulicy Na Bateryjce (w pobliżu skrzyżowania z al. Bohaterów Września) – tam jest teraz nowy pomnik i to ten nowy pomnik należałoby raczej pokazać 🙂

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*