Tag: Sadowa

Kalendarium historyczne

3 lipca 1866 roku miała miejsce bitwa pod Sadową, w której wojska pruskie pokonały Austriaków

Bitwa pod Sadową – Starcie to było decydującym momentem wojny prusko – austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim. Wojska pruskie przewyższały swoich przeciwników zarówno pod względem liczebnościowym, jak i technologicznym. Do swojej dyspozycji miały nowoczesne karabiny Dreyse M1849, które wystrzeliwały pociski z częstotliwością około 4 razy większą niż broń austriacka. […]