3 lipca 1866 roku miała miejsce bitwa pod Sadową, w której wojska pruskie pokonały Austriaków

Bitwa pod Sadową – Starcie to było decydującym momentem wojny prusko – austriackiej o hegemonię w Związku Niemieckim.

Wojska pruskie przewyższały swoich przeciwników zarówno pod względem liczebnościowym, jak i technologicznym. Do swojej dyspozycji miały nowoczesne karabiny Dreyse M1849, które wystrzeliwały pociski z częstotliwością około 4 razy większą niż broń austriacka. Ponadto, dowódcą pruskiej armii był wybitny strateg i taktyk – feldmarszałek Helmut Karl von Moltke. W wyniku wyżej wspomnianych czynników, jak i popełnieniu wielu błędów przez dowództwo austriackie, Cesarstwo poniosło dotkliwą klęskę (5,7 tys żołnierzy poległo, natomiast aż 22 tysiące dostało się do niewoli). Warto wspomnieć, że po obydwu stronach spory odsetek walczących stanowili Polacy, którzy byli przymusowo wcielani do wojsk zaborców.

Zwycięstwo pod Sadową było jednym z przełomowych etapów w drodze do zjednoczenia Niemiec pod berłem Prus.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*