Tag: Sobieski

Kalendarium historyczne

17 sierpnia 1629 roku urodził się przyszły król Polski, Jan III Sobieski

Urodzony 17 sierpnia 1629 roku w Olesku, przez Turków był zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary. Piastował urząd hetmana wielkiego koronnego i marszałka wielkiego koronnego. 21 maja 1674 roku wybrany na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. 2 lutego 1676 koronowany w katedrze na Wawelu. Jako zwycięzca spod Wiednia stał się bohaterem narodowym. Był ostatnim […]

Kalendarium historyczne

17 czerwca 1696 roku zmarł król Polski i wielki książę litewski Jan III Sobieski

Był bardzo dobrym dowódcą wojskowym. Piastując urząd hetmana wielkiego koronnego zwyciężał w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku, a jako król w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku.W polityce wewnętrznej mimo usilnych starań niczego nie osiągnął. Dążył do zreformowania państwa poprzez utworzenie silnego i sprawnego rządu królewskiego. Chciał to uzyskać […]

Kalendarium historyczne

11 czerwca 1675 roku król Polski Jan III Sobieski i ambasador króla Francji Ludwika XIV podpisali tajny traktat w Jaworowie

Dotyczył przystąpienia Rzeczypospolitej do wojny przeciwko Brandenburgii, której armia walczyła nad Renem u boku wojsk cesarskich z Francją w czasie wojny Francji z koalicją. W zawartym układzie król Francji nie sprzeciwiał się odzyskaniu przez Rzeczpospolitą Prus Książęcych oraz zobowiązywał się do regularnych subsydiów – 200 000 talarów rocznie, od momentu […]

Felietony Publicystyka

Historia husarii dla opornych – Część 14 – Zgoda buduje!

Po katastrofalnym dla historii kraju roku 1672, nadszedł spokojniejszy wewnętrznie rok 1673, który rozpoczął się pod znakiem wielkiego ogólnonarodowego pojednania. Sejm pacyfikacyjny doprowadził do ugody między królem a malkontentami. Poświęcił on też nieco uwagi sprawom wojennym. Bo nikt nie wątpił, że walna rozprawa na południu jest już bliska. A husarii […]

Kalendarium historyczne

21 grudnia 1686 roku król Jan III Sobieski zaprzysiągł traktat pokojowy kończący wojnę polsko-rosyjską. Tzw. Pokój Grzymułtowskiego utrwalający warunki rozejmu andruszowskiego z 1667

Był to traktat pokojowy, który kończył wojnę polsko-rosyjską rozpoczętą w 1654, a trwającą do 1667 roku. Postanowienia traktatu mówiły o tym, iż Rzeczpospolita zrzeka się Ukrainy Lewobrzeżnej z Kijowem, Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny, ziemi czernihowskiej, Dorohobuża i Staroduba. Rzeczpospolita gwarantowała prawosławnym wolność wyznania i do tego samego było zobowiązana Rosja ws. katolików. […]

Inne Wydarzenia

Jan III Sobieski na banknocie – czyli NBP zapowiada emisję nowego nominału

Narodowy Bank Polski zapowiedział powstanie nominału 500-złotowego. Na nowym banknocie ma widnieć wizerunek Jana III Sobieskiego, by zachować chronologię serii ,,Królowie i książęta Polski”. We wtorek 23 czerwca, NBP zaprezentował zmodernizowany banknot o nominale 200zł – ulepszony o nowe zabezpieczenia. Ma on wejść do obiegu w lutym 2016 roku. Korzystając […]