Tag: Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich

Książki Recenzje

Spór o pamięć | Recenzja

Marek Mazurkiewicz, Spór o pamięć. Polityczne następstwa powojennych wysiedleń Niemców w pozimnowojennych relacjach polsko-niemieckich i czesko-niemieckich Ilekroć w mediach pojawia się kwestia „wypędzonych”, można spodziewać się otwarcia na nowo sporu o winę, krzywdę i zadośćuczynienie, o kto był ofiarą, a kto katem, czy kat mógł być ofiarą, a może wojna […]