Tag: Stalinogród

Stalinogród
Kalendarium historyczne

7 marca 1953 roku ukazał się dekret o o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie

StalinogródDEKRET z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto STALINOGRÓD i województwa katowickiego na województwo STALINOGRODZKIE. Zgodnie z uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 marca 1953 roku o uczczeniu pamięci JÓZEFA STALINA, stanowi się, co następuje: Art. 1. Miasto Katowice przemianowuje się […]