Stalinogród

7 marca 1953 roku ukazał się dekret o o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie

Tego dnia 1953 roku ukazał się dekret o o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie

Dekret o o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie:

Stalinogród
DEKRET

z dnia 7 marca 1953 r.

o przemianowaniu miasta Katowice na miasto STALINOGRÓD i województwa katowickiego na województwo STALINOGRODZKIE.

Zgodnie z uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 marca 1953 roku o uczczeniu pamięci JÓZEFA STALINA, stanowi się, co następuje:

Art. 1. Miasto Katowice przemianowuje się na miasto STALINOGRÓD, a województwo katowickie na województwo STALINOGRODZKIE.

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z dniem 9 marca 1953 r.

Przewodniczący Rady Państwa
Aleksander Zawadzki

Sekretarz Rady Państwa
Marian Rybicki

Comments are closed.