Tag: Symon Petlura

Symon Petlura
Kalendarium historyczne

21 kwietnia 1920 roku została podpisana Umowa Warszawska

Umowa Warszawska – Była to umowa zawarta pomiędzy rządami Ukraińskiej Republiki Ludowej i Polski. Strona polska uznała istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej i zrezygnował z roszczeń do ziem sięgających granicy Polski z 1772 roku. Rząd URL uznał granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na wschód od Zdołbunowa i dalej na północ […]