Symon Petlura

21 kwietnia 1920 roku została podpisana umowa warszawska

Tego dnia 1920 roku została podpisana umowa warszawska

Umowa warszawska to umowa zawarta pomiędzy rządami Ukraińskiej Republiki Ludowej i Polski. Strona polska uznała istnienie Ukraińskiej Republiki Ludowej i zrezygnował z roszczeń do ziem sięgających granicy Polski z 1772 roku. Rząd URL uznał granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na wschód od Zdołbunowa i dalej na północ do linii Prypeci. Tym posunięciem zrzekł się terenów leżących na zachód od określonej w umowie linii granicznej.

Oba kraje miały nie zawierać umów międzynarodowych skierowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie.

12 października 1920 r. w Rydze delegacja polska podpisała zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej uznając jako stronę nie tylko RFSRR, ale i USRR, co oznaczało wycofanie uznania dyplomatycznego Ukraińskiej Republiki Ludowej. Traktat ryski, zawarty ostatecznie 18 marca 1921 r. potwierdzał uznanie USRR jako państwa ukraińskiego, a tym samym anulował postanowienia umowy warszawskiej.

Na zdjęciu Symon Petlura i gen. Antoni Listowski wśród żołnierzy polskich – wyprawa kijowska, kwiecień 1920.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*