Tag: szkoły katolickie

Zorganizowana pomoc instytucji katolickich
Artykuły historyczne Inne

Zorganizowana pomoc instytucji katolickich – zarys historyczny

Z historii budowania zorganizowanej pomocy przez instytucje katolickie Zorganizowana pomoc instytucji katolickich jest ściśle związana z początkami zorganizowanej opieki w ogóle. Zgromadzenia układały podwaliny pod pierwsze szpitale, fundacje pomagające najuboższym. Miały również swój wkład w powstawanie szkół. Poniższy tekst przedstawia zarys historyczny tego typu działań. Zorganizowana pomoc instytucji katolickich – […]