Tag: tabliczki klinowe

Inne Wydarzenia

Amerykańskie służby celne skonfiskowały tysiące starożytnych glinianych tabliczek pochodzących z Iraku

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zarządził konfiskatę tysięcy starożytnych glinianych tabliczek z pismem klinowym i glinianych pieczęci. Zabytkowe artefakty pochodzą z terenów dzisiejszego Iraku i zostały nielegalnie wwiezione na teren USA przez pośredników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraela, działających na zlecenie amerykańskiej spółki Hobby Lobby. Amerykańska spółka Hobby Lobby, handlująca […]

Multimedia Slider

Odtworzyli melodię sprzed 3000 lat

Jednym z artefaktów znajdujących się w Muzeum Narodowym w Damaszku jest starożytna gliniana tabliczka. Na jej powierzchni Summerowie zapisali swoje pieśni ku czci bogini Ningal. Michael Levi, kompozytor i instrumentalista zajmujący się badaniem muzyki starożytnej, podjął się trudnego zadania odczytania zapisu i ożywienia dawnej melodii. Odtworzony utwór to jedna z […]