Tag: Twierdza Przemyśl

skapitulowała Twierdza Przemyśl
Kalendarium historyczne

23 marca 1915 roku nastąpiła kapitulacja Twierdzy Przemyśl

Tego dnia 1915 roku po prawie pięciomiesięcznym oblężeniu skapitulowała Twierdza Przemyśl Wojska Rosyjskie przystąpiły do oblężenia 5 listopada 1914 roku, szczelnie otoczyły twierdzę odcinając ją od zaopatrzenia. Brak zapasów był jedną z głównych przyczyn kapitulacji Austriaków. Kapitulacja Twierdzy Przemyśl nastąpiła 23 marca 1915 roku.