skapitulowała Twierdza Przemyśl

23 marca 1915 roku nastąpiła kapitulacja Twierdzy Przemyśl

Tego dnia 1915 roku po prawie pięciomiesięcznym oblężeniu skapitulowała Twierdza Przemyśl

Wojska Rosyjskie przystąpiły do oblężenia 5 listopada 1914 roku, szczelnie otoczyły twierdzę odcinając ją od zaopatrzenia. Brak zapasów był jedną z głównych przyczyn kapitulacji Austriaków. Kapitulacja Twierdzy Przemyśl nastąpiła 23 marca 1915 roku.

Comments are closed.