Tag: Unia lubelska 1569

Artykuły historyczne Nowożytność Slider

Jan Kochanowski jako obserwator sejmu lubelskiego 1569 roku

W dziejach naszego państwa mamy wielu wybitnych poetów, pisarzy i kronikarzy, ludzi, którzy swoim talentem zachwycają od wieków, a ich twórczość po dziś dzień jest znana i ceniona. Taką postacią jest jeden z najbardziej znanych poetów XVI wieku, Jan Kochanowski.[1] Dorobek literacki tego poety można potraktować jako źródło historyczne do […]