Tag: unici

Pomnik rodziny Koniuszewskich w Kłodzie Małej, źródło Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

9 grudnia 1874 rodzina Koniuszewskich dokonała aktu samospalenia

Dlaczego rodzina Koniuszewskich dokonała samospalenia w stodole w 1874 roku? W grudniu 1874 roku rodzina Koniuszewskich w ramach protestu przeciw prześladowaniom unitów w zaborze rosyjskim, dokonała samospalenia w stodole. Czyn ten był rozpaczliwą próbą uchronienia ich dziecka przed przymusowym chrztem prawosławnym, a także jedynym ratunkiem przed głodem i zimnem, mających […]