Tag: ustawa stemplowa

Artykuły historyczne Nowożytność Polityka Sarmatikon Slider

Rewolucja amerykańska i jej bezpośrednie następstwa

Rewolucja amerykańska. Wojna o niepodległość USA Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to dziś wielkie światowe mocarstwo. Jednak część ludzi nie wie, że jego początki wywodzą się z Wielkiej Brytanii, z którą to osadnicy amerykańscy musieli stoczyć wojnę o niepodległość. Czym była rewolucja amerykańska? Warto poznać historię państwa, które jako pierwsze spisało […]