Tag: więzienie w Mielcu

oddział „Jędrusiów”
Kalendarium historyczne

29 marca 1943 roku miało miejsce rozbicie więzienia w Mielcu przez „Jędrusiów”

Tego dnia 1943 roku oddział „Jędrusiów” wspólnie z grupą Armii Krajowej rozbił więzienie niemieckie w Mielcu i uwolnił 180 więźniów Rozbicie więzienia w Mielcu miało miejsce na koniec marca w 1943 roku i dokonał tego oddział „Jędrusiów”. Oddział „Jędrusiów” „Jedrusie” był to oddział partyzancki założony przez studenta UJ w Krakowie […]