oddział „Jędrusiów”

29 marca 1943 roku miało miejsce rozbicie więzienia w Mielcu przez „Jędrusiów”

Tego dnia 1943 roku oddział „Jędrusiów” wspólnie z grupą Armii Krajowej rozbił więzienie niemieckie w Mielcu i uwolnił 180 więźniów

Rozbicie więzienia w Mielcu miało miejsce na koniec marca w 1943 roku i dokonał tego oddział „Jędrusiów”.

Oddział „Jędrusiów”

„Jedrusie” był to oddział partyzancki założony przez studenta UJ w Krakowie Władysława Jasińskiego. To on, wspólnie z bratem podjął pierwsze działania konspiracyjne. Do jesieni 1939 dołączyło do nich kilkanaście osób. Na początku nazywali się Odweciarze, od wydawanej przez nich konspiracyjnej prasy „Odwet”, z czasem zmienili nazwę na „Jędrusie”. Mocno zaangażowani działali na ziemiach kieleckich i na Podkarpaciu do końca wojny, a nieliczni nawet do 1946.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*