Tag: Wilhelm I

Artykuły historyczne Historia XIX wieku I wojna światowa i okres międzywojenny Slider

Ustrój II Rzeszy | Część I

18 stycznia 1871 roku proklamowano, dzięki dyplomatycznym zabiegom Ottona von Bismarcka, II Rzeszę, czyli Cesarstwo Niemieckie z Wilhelmem I jako cesarzem niemieckim. Takie rozwiązanie uznano za połowiczny sukces wieloletnich starań prowadzonych w celu zjednoczenia Niemiec. Zaraz po zjednoczeniu nowo powstałe państwo nie miało nawet ogólnie przyjętego hymnu i godła. Mimo […]