Tag: wojna chłopska

Kalendarium historyczne

12 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Böblingen

Było to starcie w ramach wojny chłopskiej na terenie Niemiec i zakończyło się porażką oraz ogromnymi stratami po stronie chłopskich powstańców.Wojna chłopska była zbrojnym wystąpieniem najniższej warstwy społecznej, przeciw szlachcie. Przyczyn można poszukiwać w coraz to bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej chłopstwa. Na chłopów nakładano nowe podatki, cła i czynsze, […]

Ciekawostki historyczne

Czy wiesz, że w XVI wieku sztandar z tęczą był symbolem chłopskiego buntu?

W roku 1524 roku w części obecnych Niemiec chłopi wystąpili przeciwko pańszczyźnie i rządom szlachty. Wydarzenie to, które było serią lokalnych powstań, przeradzających się w poważniejsze walki, jest znane jako Wojna Chłopska. Motywy buntu były między innymi religijne. Rebelianci kierowali się najczęściej zasadami radykalnego protestantyzmu, odrzucając katolicka hierarchię, a także […]