Czy wiesz, że w XVI wieku sztandar z tęczą był symbolem chłopskiego buntu?

W roku 1524 roku w części obecnych Niemiec chłopi wystąpili przeciwko pańszczyźnie i rządom szlachty.

Wydarzenie to, które było serią lokalnych powstań, przeradzających się w poważniejsze walki, jest znane jako Wojna Chłopska. Motywy buntu były między innymi religijne. Rebelianci kierowali się najczęściej zasadami radykalnego protestantyzmu, odrzucając katolicka hierarchię, a także atakując klasztory. Jedną z grup motywowanych religijnie stanowili anabaptyści, którym przewodził charyzmatyczny kaznodzieja, Thomas Müntzer. Wystąpili oni nie tylko przeciwko pańszczyźnie i katolickiej hierarchii kościelnej, ale również własności prywatnej jako takiej, propagując hasło „Omnia sunt komunia” („Wszystko jest wspólne”).

Symbolem walki anabaptystów została tęcza. Widniała ona na sztandarze armii chłopskiej Thomasa Müntzera, wraz z hasłem „Oto symbol naszego wiecznego paktu z Bogiem”. Tęcza miała symbolizować nowy porządek i obalenie starego, nawiązując do Starego testamentu i znaku, jaki Bóg zesłał Noemu po potopie.

Działające w Turyngii rebelianckie wojska liczyły około 8 tysięcy ludzi. 15 maja 1525 roku, słabo wyszkoleni i uzbrojeni chłopi, zostali rozbici przez armie Ligi szwabskiej w bitwie pod Frankenhausen.

Müntzer został schwytany i 27 maja 1525 roku stracony.

Piotr Ciszewski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*