Tag: wojsko zaciężne

Artykuły historyczne

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – wojny w latach 1414 – 1422

Wojska zaciężne w wojnie głodowej i wojnie golubskiej Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim miały swój udział także w mniej znanych konfliktach. Mowa o okresie zaraz po zakończeniu wielkiej wojny – wojnie głodowej oraz wojnie golubskiej. Zdawać by się mogło, iż zbrojne ramię Zakonu Krzyżackiego zostało przetrącone podczas wielkiej […]

Artykuły historyczne Średniowiecze

Wojska zaciężne – uzbrojenie, skład roty i taktyka

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – uzbrojenie, skład roty i taktyka Charakterystyczne wojska zaciężne w średniowieczu były specyficznym rodzajem sił zbrojnych, o którym wiadomo niewiele. Tutaj zapoznasz się ze składem i hierarchią oddziałów, a także uzbrojeniem stosowanym przez najętych na służbę rycerzy. Wojska zaciężne – […]

Artykuły historyczne Średniowiecze

Wojska zaciężne – definicja i specyfika

Wojska zaciężne w wojnach z Zakonem Krzyżackim w XV wieku – definicja i specyfika Wojska zaciężne miały coraz większe znaczenie w ciągu XV wieku. Będzie to brzemienne w skutki dla wojskowości polskiej u progu nowożytności i później. Internet ubogi jest w obszerniejsze, kompleksowe opracowania dotyczące owego rodzaju wojsk. W związku […]