Tag: Wołkowysk

Elekcja Władysława Jagiełły
Kalendarium historyczne

11 stycznia 1386 roku zawarto porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski

Tego dnia 1386 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski Elekcja Władysława Jagiełły nastąpiła w 1386 roku. Panowie polscy na spotkaniu z księciem Litwy wystawili w Wołkowysku dokument dotyczący jego wstępnej elekcji. W dokumencie uzgodniono, iż Jagiełło zostanie obrany polskim królem, a Jadwiga będzie jego małżonką. […]