Tag: zabory

Artykuły historyczne Historia XIX wieku

Powstanie zabajkalskie, czyli polskie powstanie na krańcu świata

Zima przełomu lat 1865/1866 była wyjątkowo mroźna i sroga. Pośród nieprzeniknionych syberyjskich przestrzeni i śniegów maszerowały grupki zesłańców – powstańców styczniowych, eskortowanych przez niewielkie oddziały wartownicze. Celem marszu był rejon granicy rosyjsko-chińskiej, gdzie skazańcy, odbywający karę katorgi mieli spędzić najbliższe lata. Nastroje wśród wygnańców były różnorakie – część z nich […]

Książki Recenzje

Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915 | Recenzja

Violetta Wiernicka, Rosjanie w Polsce. Czas zaborów 1795-1915 Zabór rosyjski kojarzy się z wynaradawianiem, rusyfikacją, powstaniami, represjami, a czasem też z rozwojem gospodarczym. Czy to jednak wszystko? Violetta Wiernicka przekonuje, że zwierzchność Rosji nad Polską ma też inne oblicze. W książce „Rosjanie w Polsce” autorka stara się pokazać współżycie dwóch […]