Tag: Zjazd Oświatowy w Łodzi

Dzieje najnowsze Slider

Kształtowanie się systemu oświaty w Polsce w latach 1944–1948

  Polska oświata w latach okupacji niemieckiej i radzieckiej zaznała wpływu wielu czynników, z których większość negatywnie określiło jej powojenny stan. Dlatego też warto zastanowić się nad początkami organizowania się szkolnictwa różnych szczebli w naszym kraju oraz prześledzić kolejne etapy tego procesu. Po wyzwoleniu części ziem, gdy nie wiadomo było, […]