27 czerwca 1863 roku powieszono gen. Zygmunta Sierakowskiego

Zygmunt Sierakowski urodził się 19 maja 1827 roku. Studiował na Uniwersytecie Petersburskim, na którym angażował się w działalność patriotyczną. Utrzymywał kontakty z wileńską młodzieżą patriotyczną. W 1848 roku próbował nielegalnie przekroczyć granicę, za co został wysłany do korpusu karnego jako zwykły żołnierz. Na mocy amnestii po śmierci cara Mikołaja I został zwolniony i rozpoczął służbę w Jakaterynosławiu. Rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu i zaangażował się w działalność konspiracyjną. Przebywając w Paryżu nawiązał kontakty z konspiratorami polskimi na emigracji, a sam stał na czele organizacji sprzymierzonej z czerwonymi. Pracował nad projektem reformy wojskowej.

Po wybuchu powstania styczniowego został mianowany naczelnikiem wojskowym województwa kowieńskiego. W kwietniu toczył zwycięskie potyczki z Rosjanami. Na początku maja stoczył przegraną bitwę z oddziałem rosyjskim, po której dostał się do niewoli. Został powieszony 27 czerwca 1863 roku w Wilnie. Jego szczątki odnaleziono dopiero w 2017 roku i pochowano z honorami na cmentarzu na Rossie w 2019 roku.  

Jan Lewandowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*