12 czerwca 1429 roku miała miejsce bitwa pod Jargeau

Było to starcie w ramach wojny stuletniej i druga bitwa, w której wojskami francuskimi dowodziła Joanna d’Arc.

Anglicy w sile około 700 zbrojnych obsadzili miasto Jargeau, oczekując głównych sił francuskich.
Bitwę rozpoczął atak Francuzów na przedmieścia, który z łatwością odparli Anglicy. Wówczas Joanna chwyciła swój sztandar i poprowadziła swoich ludzi ich do powtórnego ataku, zmusił Anglików do wycofania się za mury miasta. Następnego dnia rano Joanna d’Arc wezwała obrońców do poddania się, jednak wezwanie zostało odrzucone.
Rozpoczęło się ostrzeliwanie miasta i kolejnego szturmu. Joanna osobiście poprowadziła atak na mury. Do przypisywanych jej cudów zalicza się następujące wydarzenie: gdy wspinała się po drabinie została trafiona kamiennym pociskiem, który pękł na dwoje przy uderzeniu o jej hełm. Miasto zostało zdobyte. Anglicy ponieśli ciężkie straty wynoszące około 300–400 spośród 700 żołnierzy. Suffolk dostał się do niewoli. Francuskie siły liczyły około 1 200 ludzi, a ich straty były nieznaczne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*