Tag: powstanie styczniowe

Kalendarium historyczne

19 stycznia 1863 roku Ludwik Mierosławski został pierwszym dyktatorem powstania styczniowego

Tego dnia 1863 roku generał Ludwik Mierosławski został pierwszym dyktatorem powstania styczniowego Ludwik Mierosławski dyktatorem powstania styczniowego został 19 stycznia 1863 roku. Powstanie styczniowe wybuchło trzy dni później 22 stycznia 1863 roku. Po przegranych starciach pod Krzywosądzą i Nową Wsią a także przez konflikt z generałem Marianem Langiewiczem, Mierosławski zrezygnował […]

bitwa pod Iłżą
Kalendarium historyczne

17 stycznia 1864 roku miała miejsce bitwa pod Iłżą

Tego dnia 1864 roku miała miejsce bitwa pod Iłżą w ramach powstania styczniowego Bitwa pod Iłżą 1864 roku zakończyła się zwycięstwem powstańców. Dowódca polskich oddziałów ppłk. Karol „Rębajło” Kalita miał do dyspozycji 6 kompanii strzelców, w jego kierunku maszerowała rosyjska kolumna płk. Suchonina (2 roty piechoty i kozacy). Straty polskie […]

Branka w Warszawie
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie

Tego dnia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie, której skutkiem był wybuch powstania styczniowego Branka w Warszawie to akcja przeprowadzona na podstawie imiennych list, w odróżnieniu od wcześniejszych, które odbywały się na drodze losowania. Zmienione zasady tej akcji miały na celu wzięcie do wojska carskiego polskiej młodzieży zaangażowanej […]

Aleksander Wielopolski
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski

Tego dnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski Aleksander Wielopolski urodził się w 1803 roku. Odbył studia prawnicze w Warszawie, Paryżu i Getyndze. Odbył misję dyplomatyczną do Londynu w czasie powstania listopadowego. Pod wpływem okrucieństw w Galicji napisał „List szlachcica polskiego do ks. Metternicha”, w którym postulował oparcie Polski o Imperium […]

Kalendarium historyczne

15 grudnia 1863 roku wydano dekret o reorganizacji sił powstańczych

Tego dnia 1863 roku ostatni dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił powstańczych Dekret o reorganizacji sił powstańczych wydał Romuald Traugutt. Na mocy dekretu rozpoczęto scalanie oddziałów partyzanckich w regularne wojsko. Nowa struktura organizacyjna obejmująca teren powstania o charakterze terytorialnym składała się z pięciu korpusów: I korpus […]

Kalendarium historyczne

20 października 1863 roku miała miejsce bitwa pod Rybnicą

Bitwa pod Rybnicą miała miejsce 20 października 1863 roku pomiędzy oddziałem powstańców styczniowych, będących pod komendą pułkownika Dionizego Czachowskiego, a oddziałami rosyjskimi majora Czuti. Jak doszło do bitwy? Po przekroczeniu linii Wisły, w dniu 20 października 1863 roku, oddział powstańczy pułkownika Czachowskiego ruszył poprzez Osiek na północ terenu polskiej ziemi […]