Tag: powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe
Kalendarium historyczne

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe

Powstanie styczniowe – Polskie powstanie narodowe przeciwko imperium rosyjskiemu. Powstanie wybuchło z powodu nasilającego się terroru rosyjskiego,. Zostało ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 roku wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Powstanie objęło zasięgiem tylko ziemie zaboru rosyjskiego i było największym polskim powstaniem narodowym. Zryw miał charakter wojny partyzanckiej, podczas […]

Powstanie Styczniowe
Kalendarium historyczne

21 stycznia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego

Powstanie Styczniowe – Oznaczało to, że weterani mieli prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym szacunkiem społecznym. Powstańców styczniowych na ulicy rozpoznawano po czapkach rogatywkach, które były ozdobione srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem. W grudniu […]

Inne Wydarzenia

Dzisiaj dowiemy się jak upadło Królestwo Polskie

Dzisiaj o 18:00 na kanale naszego redaktora naczelnego Andrzej Włusek – Historia poza horyzont, będziemy mogli obejrzeć drugą część cyklu o Królestwie Polskim. W tym odcinku autor przybliży nam kulisy prawne upadku Królestwa Polskiego i jego całkowitego wchłonięcia przez Imperium Rosyjskie. Królestwo Polskie po przegranym powstaniu listopadowym zostało w pewnym […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski

Artur Gołuchowski (herbu Leliwa) urodził się 1 lipca 1808 roku. Brał udział w powstaniu styczniowym jako podporucznik w 5 Pułku Ułanów. Walczył w zwycięskich bitwach pod Olszynką Grochowską, Iganiami i w przegranym starciu pod Ostrołęką. Po powstaniu przeniósł się do zaboru austriackiego. Podczas powstania styczniowego był związany ze stronnictwem białych. […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1863 roku powieszono gen. Zygmunta Sierakowskiego

Zygmunt Sierakowski urodził się 19 maja 1827 roku. Studiował na Uniwersytecie Petersburskim, na którym angażował się w działalność patriotyczną. Utrzymywał kontakty z wileńską młodzieżą patriotyczną. W 1848 roku próbował nielegalnie przekroczyć granicę, za co został wysłany do korpusu karnego jako zwykły żołnierz. Na mocy amnestii po śmierci cara Mikołaja I […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy

Był to regionalny organ kierowniczy władz powstańczych z siedzibą w miejscowości Żytomierz. Wraz z wydziałem współpracował komisarz pełnomocny Rząd Narodowego – naczelnego organu władz powstańczych, który mianował komisarzy w zarządach wojewódzkich podległych pod wydział. Kompetencje ograniczały się do spraw cywilnych. Naczelnym dowódcą sił zbrojnych na tych terenach był gen. Edmund […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas Powstania Styczniowego

Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i gen. Jordana przeprawił się przez Wisłę z Galicji i na terenie wsi […]

Multimedia

Terytorialsi i Wizna 1939 idą w bój…

Na etosie Powstania Styczniowego zbudowano II Rzeczpospolitą. Do dziś z zaciekawieniem oglądamy kolorowane zdjęcia powstańców styczniowych w specjalnie uszytych dla nich granatowych mundurach. 21 stycznia 1919 r. Marszałek Piłsudski wydał specjalny rozkaz dotyczący weteranów tego zrywu niepodległościowego. Dokument nie tylko sławił powstańców, m.in. jako wzór cnót żołnierskich, które należy naśladować, […]