Ostatni zjazd KC PZPR

29 stycznia 1990 roku odbył się ostatni zjazd KC PZPR

Tego dnia 1990 roku uczestnicy XI Zjazdu KC PZPR przyjęli uchwałę o zakończeniu działalności partii

Ostatni zjazd KC PZPR odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zakończył ponad czterdziestoletnią działalność partii. Od 1948 roku PZPR sprawowała najpierw totalitarną, a następnie autorytarną władzę w kraju.

PZPR była odpowiedzialna za zbrodnie czasów stalinizmu, krwawe tłumienie protestów społecznych (m. in. w 1956 i 1970 r.) oraz za represje stanu wojennego. Celem partii była eliminacja z życia kraju wrogich komunizmowi ośrodków aktywności społecznej i ustanowienie jednolitego systemu oddziaływania na obywateli, opartego całkowicie na pojęciach marksizmu-leninizmu. Taki mechanizm widoczny był szczególnie w pierwszym okresie działalności, czyli w latach 1948-56.

W statucie PZPR stwierdzono, że:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza jest kierowniczą siłą polityczną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (…), zespala lud pracujący w budowie socjalizmu.

Jednocześnie zaznaczono, że partia

zdecydowanie zwalcza wszelkie próby wykorzystania demokracji przez siły wsteczne dla celów wrogich socjalizmowi.

Zasad tych nie ujęto w normy prawa mimo, iż były realizowane przez cały aparat państwowy. Dopiero w 1976 roku wprowadzono w konstytucji PRL poprawkę, że

przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Ostatni zjazd PZPR stał się jednocześnie kongresem założycielskim Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP). Na czele nowego ugrupowania, jako przewodniczący Rady Naczelnej, stanął Aleksander Kwaśniewski, natomiast sekretarzem generalnym został Leszek Miller. Wtedy to podjęto również decyzję o przekazaniu SdRP majątku PZPR.

One Comment

  1. Dlaczego Zjazdu KC PZPR a nie Zjazdu PZPR. Chyba przez analogię do KP ZSRR, albo ja nie rozumiem albo autor Historykonu historycznie niedouczony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*