19 kwietnia 1997 roku w Warszawie zmarła Maria Stanisława Wittek ps. „Mira” – generał brygady Wojska Polskiego

Gen. Maria Wittek urodziła się 16 sierpnia 1899 r. we wsi Trębki pod Gostyninem na Mazowszu. Od 1917 r. działała jako członkini POW na Ukrainie, natomiast od 1919 r. służyła w Wojsku Polskim. Brała udział m.in. w obronie Lwowa i wojnie z Rosją bolszewicką. Za to została odznaczona Orderem VM 5 kl. W 1928 r., jako porucznik, została komendantką naczelną Przysposobienia Wojskowego Kobiet z ok. 35 tys. członkiń. W obliczu wojennego kryzysu stan PWK w 1939 r. wzrósł do 700 tys.

W kampanii wrześniowej Wittekówna, jako podpułkownik dowodziła Kobiecymi Batalionami Pomocniczymi. W październiku weszła do konspiracji SZP. Do rozwiązania AK w styczniu 1945 r. pełniła funkcję szefa Wojskowej Służby Kobiet przy Komendzie Głównej. W 1940 r. inspirowała utworzenie Ekspozytury Wywiadowczej Kobiet pod komendą Elżbiety Zawackiej „Zo”. W 1944 r. walczyła w powstaniu warszawskim, gdzie dosłużyła się stopnia pułkownika.

Po wojnie ( 1948 r.) pełniła funkcję szefa Wydziału Kobiecego Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. W latach 1949-1951 więziona w wyniku fałszywych oskarżeń. W 1970 r. zainicjowała powołanie Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość przy Warszawskim Towarzystwie Miłośników Historii. Pierwsza w Wojsku Polskim kobieta, która w 1991 r. otrzymała stopień generała brygady. Pozostawiła po sobie maszynopis „WSK w SZP-ZWZ-AK”.

Zdjęcie przedstawia pomnik gen. Marii Wittek, znajdujący się na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Pomnik ten udało się odsłonić 19 kwietnia 2007 r. dzięki staraniom gen. Elżbiety Zawackiej „Zo”, która na ten cel

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*