Tag: 1. Front Ukraiński

Kalendarium historyczne

21 maja 1973 roku zmarł Iwan Stiepanowicz Koniew

Tego dnia 1973 roku w Moskwie zmarł Iwan Stiepanowicz Koniew Iwan Stiepanowicz Koniew to radziecki dowódca wojskowy, od 1944 roku Marszałek Związku Radzieckiego, pierwszy dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego (1955-1960), dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego (1944,1945), Bohater Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (1970) oraz Bohater Mongolii (1971), deputowany do Rady […]