21 maja 1973 roku zmarł Iwan Stiepanowicz Koniew

Tego dnia 1973 roku w Moskwie zmarł Iwan Stiepanowicz Koniew

Iwan Stiepanowicz Koniew to radziecki dowódca wojskowy, od 1944 roku Marszałek Związku Radzieckiego, pierwszy dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego (1955-1960), dwukrotny Bohater Związku Radzieckiego (1944,1945), Bohater Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (1970) oraz Bohater Mongolii (1971), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR podczas ośmiu kadencji.

Na czele 2. Frontu Ukraińskiego brał udział w kontrofensywie na łuku kurskim oraz pod jego dowództwem Armia Czerwona wyzwoliła Charków, sforsowała Dniepr i przeprowadziła operację kirowską. Przeprowadził lwowsko-sandomierską operację zaczepną wypędzając tym samym Niemców z Ukrainy i Polski. Od maja 1944 został dowódcą 1. Frontu Ukraińskiego, którego wojska doszły do Berlina oraz wyzwoliły Pragę. Mimo lepszej sytuacji strategicznej od Żukowa, Stalin nie powierzył mu zaszczytu uderzenia na niemiecki Reichstag.

Odznaczony: Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, Orderem Zwycięstwa, siedmiokrotnie Orderem Lenina oraz wieloma innymi odznaczeniami.

W chwili śmierci miał 76 lat, został pochowany pod Murem Kremlowskim na Placu Czerwonym.

Źródło zdjęcia: Wikimedia Commons

Comments are closed.