Tag: 1280

Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy
Kalendarium historyczne

23 lutego 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy

Tego dnia 1280 roku miała miejsce bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy Bitwa pod Goźlicami koło Koprzywnicy rozegrała się w XIII wieku. Wojska polskie księcia Leszka Czarnego pobiły wojska tatarsko-ruskie dowodzone przez księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął […]