Tag: 1832

Statut Organiczny Królestwa Polskiego
Kalendarium historyczne

26 lutego 1832 roku wprowadzono Statut Organiczny Królestwa Polskiego

Tego dnia 1832 roku władze carskie wprowadziły w życie nadany przez cara Mikołaja I Romanowa Statut Organiczny Królestwa Polskiego Statut Organiczny Królestwa Polskiego wprowadzono 26 lutego 1832 roku. Po upadku powstania listopadowego zastąpił Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. Statut znosił istniejącą od 1815 roku unię Królestwa Polskiego z Rosją. […]