Tag: 311

Kalendarium historyczne

2 lipca 311 roku papieżem został Milcjades

Tego dnia 311 roku papieżem został Milcjades Milcjades przed swoim wyborem działał na dworze papieskim Marcelina. Jego wybór zbiegł się w czasie z edyktem o wolności religijnej Galeriusza. Rozpoczął się wówczas także zwrot zagrabionych wcześniej chrześcijańskich majątków. W 313 r. cesarz Konstantyn I wydał słynny edykt mediolański. Religia chrześcijańska stała […]