Tag: 3114

kalendarz majów Tortuguero Monument 6
Kalendarium historyczne

11 sierpnia 3114 p.n.e. rozpoczęła się 4. era dziejów ludzkości według Kalendarza Majów

Według niektórych badaczy (tzw. korelacja Goodmana-Martineza-Thompsona) to właśnie tego dnia według tzw. długiej rachuby czasu Majów, miała rozpocząć się 4. era dziejów ludzkości Według majańskiej mitologii 3 pierwsze próby stworzenia świata nie powiodły się. Dopiero 4 próba zainicjowana przez enigmatycznego boga wojny Bolon Yokte miała położyć podwaliny pod świat rzeczywisty […]