kalendarz majów Tortuguero Monument 6

11 sierpnia 3114 p.n.e. rozpoczęła się 4. era dziejów ludzkości według Kalendarza Majów

Według niektórych badaczy (tzw. korelacja Goodmana-Martineza-Thompsona) to właśnie tego dnia według tzw. długiej rachuby czasu Majów, miała rozpocząć się 4. era dziejów ludzkości

Według majańskiej mitologii 3 pierwsze próby stworzenia świata nie powiodły się. Dopiero 4 próba zainicjowana przez enigmatycznego boga wojny Bolon Yokte miała położyć podwaliny pod świat rzeczywisty i rozpocząć erę historyczną, w której prężnie miała rozwijać się cywilizacja – jest to tzw. 4. era dziejów ludzkości. Era ta według korelacji z kalendarzem gregoriańskim miała przypadać na 21 grudnia 2012 roku.

Kalendarz Majów

Majowie wzorowali swój system rachuby czasu na osiągnięciach cywilizacji Olmeków (właśnie na czasy ich świetności przypadają znaleziska pierwszych znalezionych dokładnie zapisanych dat długiej rachuby), którzy zamieszkiwali zbliżony obszar nieco wcześniej. Niewątpliwie jednak znacząco go udoskonalili. Efekt końcowy był niezwykle obiecujący.

Cały system składał się z 3 odrębnych, choć skorelowanych kalendarzy:

 • Haab – kalendarz świecki liczący 260 dni
 • Tzolkin – kalendarz religijny (rytualny) liczący 365 dni (18 dwudziesto dniowych miesięcy + 5 dni)
 • Długa rachuba – bardziej linearny kalendarz służący do podawania dat z odleglejszej historii.

Czym jest długa rachuba?

Wobec chęci rozróżniania 52 letnich cyklów z kalendarzy Haab i Tzolkin Majowie wpowadzili system dwudziestkowy, liczący dni od mitologicznego początku świata, przypadający na 11 sierpnia 3114 p.n.e.

Chcąc podać dokładną datę należałoby po kropce zapisać:

 • wiek (144 000 dni – baktun)
 • dekadę (7200 dni – katun)
 • rok (360 dni – tun)
 • miesiąc (20 dni – uinal)
 • dzień (kin).

Majowie przewidywali dużo dalsze daty i poza 5 pozycjami przedstawionymi wyżej można znaleźć jeszcze dodatkowych 14.

Data 11 sierpnia 2023 roku poprawnie prezentowałaby się następująco – 13.0.10.14.5.

Każdy długi cykl miał trwać 5126 lat i miał składać się z 13 baktun. Po tym następował kolejny itd.

Źródła i kontrowersje

Znaki zapisu dat w powyższy sposób archeolodzy odkrywają przede wszystkim na pomnikach. Szczególnie interesującym przykładem epigraficznym jest tzw. inskrypcja Tortuguero Monument 6, która mówi o tym, co dzieje się pod koniec cyklu. Jej odczytanie jest jednak wyjątkowo trudne

Wedle zapisu, w momencie przejścia między cyklami na Ziemię miał zstąpić sam bóg Bolon Yokte. Patronował on wojnie, a także zniszczeniu i stworzeniu jednocześnie, więc naturalnie musiał być wprzęgnięty w system kalendarza.

Nieodpowiednio odczytana inskrypcja była wykorzystywana przez zwolenników teorii fenomenu roku 2012. Prawdopodobnie jednak przyjście boga na Ziemię odnosiło się do wydarzenia mitycznego z przeszłości i w żaden sposób nie było przepowiednią. Istnieje także hipoteza mówiąca o tym, że Majowie zwyczajnie lubili podawać okrągłe daty, które dodatkowo nabierały znaczenia propagandowego dla ówczesnego władcy lub kapłanów świątyni, w której ta inskrypcja mogła się znajdować.

Zajrzyj też tu: Składane w ofierze i zjadane. Jak Majowie traktowali psy?


Krzysztof Izdebski

Bibliografia:

 • Coe Michael, Van Stone Mark, Reading the Maya Glyphs, Thames, Hudson 2005.
 • Gronemeyer Sven, MacLeod Barbara, What could happen in 2012: a re-analysis of the 13-Bak’tun prophecy on Tortuguero Monument 6, t. 34, 2010, s. 1-68.
 • Mann Charles, 1491. Ameryka przed Kolumbem, tłum. J. Szczepański, Warszawa 2012.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*