Tag: 852

Chorwacja
Kalendarium historyczne

4 marca 852 roku po raz pierwszy została użyta nazwa Chorwacja

Kiedy pierwszy raz pojawiła się nazwa Chorwacja? Chorwacja – nazwa ta pojawiła się dwukrotnie w dokumencie księcia Chorwacji Dalmatyńskiej Trpimira I, podpisanym datą 4 marca 852 roku. W dokumencie tym, Trpimir (od którego imienia wzięła swoją nazwę cała narodowa dynastia – Trpimirowicze) potwierdza nadania dla Splickiego arcybiskupstwa, których dokonał jego […]