Chorwacja

4 marca 852 roku po raz pierwszy została użyta nazwa Chorwacja

Kiedy pierwszy raz pojawiła się nazwa Chorwacja?

Chorwacja – nazwa ta pojawiła się dwukrotnie w dokumencie księcia Chorwacji Dalmatyńskiej Trpimira I, podpisanym datą 4 marca 852 roku. W dokumencie tym, Trpimir (od którego imienia wzięła swoją nazwę cała narodowa dynastia – Trpimirowicze) potwierdza nadania dla Splickiego arcybiskupstwa, których dokonał jego poprzednik Misław.

Sam książę występuje w dokumencie jako „Dux Croatorum iuvatus munere divino” czyli „z Bożej laski książę chorwatów”, kraj którym rozporządza występuje z kolei jako „Regnum Croatorum” czyli „Królestwo Chorwatów”. Dokument Trpimira I jest nie tylko pierwszym źródłem zawierającym nazwę Chorwacji ale również pierwszym materiałem dotyczącym chorwackich władców. W chorwackiej historiografii dokument ten jest nazywany „Darowizną Kniazia Trpimira”.


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*