Tag: apostołowie

Inne Slider Wydarzenia

Miejsce zamieszkania trzech apostołów odnalezione?

Takiego zdania są archeolodzy, którzy rzekomo odnaleźli miejsce, gdzie żyli apostołowie Piotr, Andrzej i Filip. Nad północnym brzegiem jeziora Galilejskiego, na terenie rezerwatu przyrody w Betsaidzie grupa izraelskich i amerykańskich archeologów przeprowadziła badania, według których odkryto pozostałości rzymskiego miasta. Domniemanym odnalezionym miastem nad brzegiem akwenu jest miasto Julia, które zostało […]