Tag: Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Kalendarium historyczne

19 czerwca 1540 roku doszło do pożaru w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu – Na miejscu dzisiejszej Archikatedry początkowo stała świątynia, czeska, z apsydą, na planie krzyża łacińskiego. Po roku 1000 ówczesny władca Bolesław Chrobry ufundował kościół przedromański, który przetrwał jedynie do ok. 1039 roku, kiedy nastąpił najazd Brzetysława na Polskę. Odbudowa po najeździe rozpoczęta została za […]