19 czerwca 1540 roku doszło do pożaru w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu – Na miejscu dzisiejszej Archikatedry początkowo stała świątynia, czeska, z apsydą, na planie krzyża łacińskiego. Po roku 1000 ówczesny władca Bolesław Chrobry ufundował kościół przedromański, który przetrwał jedynie do ok. 1039 roku, kiedy nastąpił najazd Brzetysława na Polskę. Odbudowa po najeździe rozpoczęta została za panowania Kazimierza Odnowiciela. Rozbudowa świątyni w stylu romańskim została przeprowadza z inicjatywy biskupa Waltera z Malonne w 1158 roku. Ówczesny kościół był dwuwieżowy z trzema nawami. Z czasem katedra była przebudowywana w stylu gotyckim. 19 czerwca 1530 w budynku wybuchł pożar, który pochłonął dach, dzwony i hełm wieży północnej. Odbudowa świątyni odbyła się w stylu renesansowym i nie powrócono już w pełni do gotyckich wzorców.

Jan Lewandowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*