Tag: bitwa pod Ochmatowem

Jeremi Wiśniowiecki
Kalendarium historyczne

17 sierpnia 1612 roku urodził się Jeremi Wiśniowiecki

Tego dnia 1612 roku urodził się książę Jeremi Wiśniowiecki Książę Jeremi Wiśniowiecki urodził się prawdopodobnie 17 sierpnia 1612 roku w Łubniach, książę (Kniaź) na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu. Hieremias Michael Corybut Dux et Princeps visnioviecus. Jego ojcem był Michał Wiśniowiecki, a matką Raina Mohylanka, córka mołdawskiego hospodara Jeremiego Mohyły. W […]

Bitwa pod Ochmatowem
Kalendarium historyczne

30 stycznia 1644 roku miała miejsce bitwa pod Ochmatowem

Bitwa pod Ochmatowem – Była to bitwa, w której wojska polskie pod dowództwem najwybitniejszego wodza Rzeczypospolitej hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego oraz księcia Jeremiego Wiśniowieckiego pobiły wojska tatarskie Tuhaj-beja. Świetne dowodzenie oraz współpraca obu magnatów pozwoliła odnieść zwycięstwo a oddziały tatarskie poniosły ciężkie straty uciekając w popłochu. Bitwa pod Ochmatowem […]

bitwa pod Ochmatowem
Kalendarium historyczne

29 stycznia 1655 roku rozpoczęła się 4 dniowa bitwa pod Ochmatowem

Bitwa pod Ochmatowem odbyła się w ramach wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667 r. Armia Rzeczypospolitej dowodzona przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława „Rewery” Potockiego i hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, wsparta posiłkami Tatarskimi pokonała przeważająca liczebnie armię rosyjsko-kozacką dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego i rosyjskich wojewodów Wasyla Szeremietiewa i Wasyla Buturlina. Pierwszego dnia bitwy […]