Tag: Bogusław Radziwiłł

Kalendarium historyczne

20 października 1655 roku miał miejsce układ w Kiejdanach

Tego dnia 1655 roku w Kiejdanach książę Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną i podpisał wiążący pakt ze Szwecją, znany w historiografii jako układ w Kiejdanach. Układ w Kiejdanach (lit. Kėdainių sutartis, zwany także Umową Kiejdańską) był to układ, który zawarli 20 października 1655 w Kiejdanach hetman wielki litewski […]

Podlaska Chorągiew Husarska
Kalendarium historyczne

8 października 1656 roku miała miejsce bitwa pod Prostkami

Tego dnia 1656 roku miała miejsce bitwa pod Prostkami Bitwa pod Prostkami to starcie, które rozegrało się pomiędzy wojskami Rzeczypospolitej i Tatarów pod dowództwem hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego, a wojskami brandenbursko-szwedzkimi pod dowództwem generała Jerzego Fryderyka Waldecka i jazdą Bogusława Radziwiłła. Część wojsk Gosiewskiego po przybyciu pod Prostki postanowiła […]