Janusz Radziwiłł

30/31 grudnia 1655 roku zmarł Janusz Radziwiłł

W nocy z 30 na 31 grudnia 1655 roku zmarł hetman wielki litewski książę Janusz Radziwiłł

Janusz Radziwiłł zmarł podczas przygotowań obrony Tykocina przed wiernymi wojskami Jana Kazimierza. Książę podpisał ugodę w Kiejdanach, na mocy której Wielkie Księstwo Litewskie oddało się pod protekcję króla szwedzkiego, Karola X Gustawa. Jego działanie określane jest mianem zdrady, jednak warto spojrzeć na to ze strony geopolitycznej. Litwa była zagrożona ze strony Rosji i książę oddając się pod protekcje Szwecji chciał prawdopodobnie w ten sposób ratować swój kraj. Również trzeba spojrzeć na politykę samego Jana Kazimierza, który nie przepadał za Radziwiłłem.

Comments are closed.