Tag: Cesarstwo Austriackie

Kalendarium historyczne

14 października 1809 roku podpisano pokój w Schonbrunn

Tego dnia 1809 roku podpisano pokój w Schonbrunn Pokój w Schonbrunn podpisano pomiędzy Cesarstwem Francuskim a Cesarstwem Austriackim pod Wiedniem w pałacu cesarza Franciszka I. Kończył on wojnę, która przyniosła Austrii duże straty. Utraciła ona Tyrol, Salzburg, Triest, Dalmację, Nową Galicję oraz okręg tarnopolski, nałożono na nią kary finansowe, a […]