19 kwietnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

19 kwietnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem

19 kwietnia 1809 roku miała miejsce bitwa pod Raszynem

Starcie to rozegrało się pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego wspartymi przez oddziały saskie pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego a dwukrotnie liczniejszymi oddziałami VII Korpusu austriackiego arcks. Ferdynanda d’Este .

Mimo przeważającej liczebnie armii austriackiej bitwa nie zastała taktycznie rozstrzygnięta na korzyść żadnej ze stron. Ogromny wpływ na to miało męstwo m.in. 8. Pułk Piechoty i polskiej kawalerii.

Starcie mimo że nie zostało rozstrzygnięte w dalszej perspektywie przyniosło stronie polskiej pozytywne efekty. Znaczenie psychologiczne tego starcia dla nowo formowanego wojska było znaczące. Dzięki temu udało się powiększyć kilkukrotnie polskie siły, co w rezultacie końcowym przyniosło dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa.

Zdj. Obraz Wojciecha Kossaka – Bitwa pod Raszynem.

PartnerzyPrzewiń do góry