Tag: Europa wczesnośredniowieczna

Artykuły historyczne Slider Średniowiecze

Ekspansja Normanów we wczesnośredniowiecznej Europie – katastrofa czy bodziec rozwoju?

Pochodzili z zimnej Północy, ale wszędzie tam, gdzie się pojawili, powodowali wrzenie. Na swych długich łodziach przemierzali wody całego kontynentu, budząc postrach, ale i podziw. Słynęli z męstwa, siły, odwagi i okrucieństwa. Podbili Anglię, wywierając niezatarte piętno na jej historii, zajęli północną Francję, dając nazwę krainie nad kanałem La Manche, opanowali Sycylię i południową […]