Tag: Ferdinand Schörner

Kalendarium historyczne

5 maja 1945 roku wybuchło powstanie praskie

Tego dnia 1945 roku wybuchło powstanie praskie Powstanie praskie to zbrojne wystąpienie ludności czeskiej Protektoratu Czech i Moraw przeciwko administracji niemieckiej oraz kolaboracyjnemu rządowi i administracji czeskiej. Powstanie trwało do 8 maja 1945 roku kończąc się zwycięstwem i wyzwoleniem stolicy Czech. Pierwsze starcia Czechów z okupantem rozpoczęły się już 4 […]